Nyheter

Städa sverige


När: Lördag 13 maj 2023

Tid: 9-13

Var: Samling klubbstugan, ca: 8.50, för karta till städområde se länkar nedan.

Förberedelser: Andreas Kommer hämta ut handskar, reflexvästar samt lite lättare fika som coop bjuder på. det är bra om vi har en förälder som är med på städdagen och kan föreviga med en kamera då detta är ett pr event som vi får betalt för.


Städområde och karta
De flesta av er får samma städområde i år som förra året, men några har fått nya. Alla kartor är lite justerade, områdena är mindre och med delvis nya dragningar. Kontrollera därför kartan noga så ni vet exakt vilket område som ni ska städa.

 

Ni har tilldelats två städområdet:
Sunne Hån 1. Sunne Ski med karta i länken: https://kartor.eniro.se/m/uqtBo

Sunne Rottneros 1. Cykelväg med kart i länken: https://kartor.eniro.se/m/G0ZvU


Städa

 • Inom markerat område
 • Allmänna ytor
 • Parker och gröna ytor
 • Cykelvägar inom området
 • Cykelvägar som är speciellt ut markerat
 • Diken, buskar och snår

Städa inte

 • Stora vägar, Europa- el. riksvägar
 • Järnvägsspår + närhet
 • Privat mark och bryggor
 • Åkrar
 • Kyrkogårdar (men vägen till + parkering)


Städa säkert!


Placering av säckarna – se markörerna
På kartan finns markörer som visar upphämtningsplatserna där ni ska ställa era fyllda sopsäckar. Tänk på att knyta ihop säckarna och placera dem så att det inte inbjuder till att ”leka med”. Ev. skrot ställs på sidan om. Glöm inte skriva på säckarna vad de innehåller: Brännbart, icke brännbart, miljöfarligt och pant (som tillfaller er).
OBS! Det är endast skräp från naturstädningen som kan placeras här, inte annat avfall, skräp eller byggrester.

 

Det är viktigt att ni använder er av dessa platser så att kommunen vet var det ska hämta säckarna och att inte skräphögar blir kvar i naturen/samhället utan hämtning.

 

Materialet hämtas och återlämnas på banken
Hämtas på banken under öppettider torsdag-fredag innan städdagen (v. 19). För er som städar i Sunne går det även bra att hämta allt vid bankbussen som kommer att stå på Teatertorget i Sunne under lördagen.

 

Materialet snyggt ihopsamlat åter banken efter städningen.

 

 

Miljöutbildningen – NY!!!
Alla som deltar i städningen ska ta del av den digitala miljöutbildningen, som ni hittar på länken: https://www.stadasverige.se/utbildning/. Utbildningen beskriver även hur själva städningen går till. Gör gärna utbildningen tillsammans, den tar ca 10 minuter.